majcioszeqqqqmaja24 Ponad rok temu 25.07.21

Czy 3 pierwsze dni okresu są najobfitsze?

Pytanie powyżej.
1 komentarzy
Ginekolog Akademii Dojrzewania Ponad rok temu 20.05.22
Jest to sprawa indywidualna każdej kobiety. Może rozpoczynać się miesiączka obficie jak najbardziej.