Aby zgłosić pracę do konkursu w ramach VII edycji programu, należy ją wysłać w formie papierowej na adres: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.

UWAGA! Maksymalna wielkość pracy nie może przekroczyć formatu B1!
Dodawanie prac zostało wyłączone