Jak przygotować się do zajęć?

Treści edukacyjne przekazywane w ramach „Akademii Dojrzewania” ujęte są w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zajęcia można przeprowadzić w ramach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”.W skład bezpłatnego zestawu edukacyjnego wchodzą następujące materiały:
 • scenariusze zajęć dla nauczycieli
 • filmy edukacyjne
 • plakat konkursowy
 • poradniki dla dziewcząt z kalendarzykiem miesiączkowym
 • poradniki dla rodziców
 • plansze edukacyjne
 • notesy z bilansem nastolatka
 • karty pytań jako wstęp lub zakończenie zajęć
Przed przeprowadzeniem zajęć nauczyciel powinien:
 • zapoznać się z całym pakietem materiałów edukacyjnych
 • zapoznać się ze stroną internetową programu
 • przeczytać przygotowane propozycje scenariuszy zajęć lekcyjnych
 • obejrzeć filmy edukacyjne
 • pobrać ze strony internetowej dodatkowe materiały w postaci załączników (kart pracy), które ułatwią przeprowadzenie zajęć
W przypadku dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorem programu pod numerem infolinii 22 885 61 00, bądź adresem mailowym: zgloszenia@akademia-dojrzewania.pl.