TERMIN NADSYŁANIA PRAC ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 18 MAJA!

Nimniejszym potwierdzam, że posiadam zgodę rodziców na uczestnictwo w konkursie i przesyłam podpisany formularz na adres mailowy podany w Regulaminie konkursu.
pozostało 500 znaków